Licznik odwiedzin : 842268 biuro@lgdzs.pl 530 310 888

  • maple.jpg
  • raindrops.jpg
  • walden-pond.jpg
A A A

KONKURS NA LOGO I HASŁO PROMUJĄCE PROJEKT w ramach realizowanego międzynarodowego projektu współpracy "Marka turystyczna- sieć Ekomuzeów”

Prace konkursowe z dopiskiem "Konkurs na logo i hasło projektu współpracy” wraz z wypełnionym drukiem Oświadczenia (załącznik Nr 1 do Regulaminu) należy dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą na adres:

Lokalna Grupa Działania Zielone Światło, ul.Piastów 10b,66-600 Krosno Odrzańskie

w terminie do dnia: 31 marca 2020 r.

(decyduje data wpływu do Biura LGD)

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia: 12 maja 2020 r.

Wyniki Konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości na stronach internetowych partnerów projektu.

Nagrody dla laureatów: 500 zł w formie karty podarunkowej

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu zawiera Regulamin Konkursu.

"Ekomuzeum to nie jedno miejsce, a sieć rozproszonych w terenie obiektów, które wspólnie tworzą żywą kolekcję, gdzie przyroda, kultura i historia są prezentowane wspólnie, w miejscu ich pierwotnego występowania"

Wraz z partnerami ustaliliśmy, że utworzymy Sieć Ekomuzeów, które będzie zrzeszało atrakcje turystyczne i kulinarne oddziaływujące na wszystkie zmysły turysty, który usłyszy, zobaczy, poczuje, posmakuje i dotknie. Kluczowym zasobem w budowaniu Sieci Ekomuzeów są zasoby przyrodnicze, geograficzne, kulinarne i kulturowe Partnerów Projektu.

1. Regulamin konkursu.

Załącznik nr 1 Oświadczenie o udziale w konkursie

Załącznik nr 2 Regulamin prac komisji konkursowej

Załącznik nr 3 Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych RODO