Licznik odwiedzin : 1131951 biuro@lgdzs.pl 530 310 888

  • maple.jpg
  • raindrops.jpg
  • walden-pond.jpg
A A A

Z radością informujemy, że 14 października 2021r. podpisaliśmy aneks do umowy o warunkach i sposobie realizacji LSR. Nasz budżet na poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” wzrósł o 315 000 euro i wynosi obecnie 1 762 500 euro!

Dodatkowe środki zostały przeznaczone na podejmowanie działalności gospodarczej oraz działania infrastrukturalne, w związku z tym do końca 2022 r. zostaną ogłoszone następujące konkursy:

• Wspieranie podejmowania działalności gospodarczej;

• Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej.